Wij helpen u bij het professionaliseren van uw Gemeentelijk vastgoedbedrijf

Profiel Sezgin Tetik

Sezgin heeft, al werkende bij de toenmalige gemeentelijke accountantsdienst van Rotterdam, zijn postacademische WO opleiding als registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit met succes afgerond en tot op heden zijn permanente educaties bijgehouden.

Sezgin is een ervaren gemeentelijk senior (business/financial) controller, financieel (beleids)adviseur en auditor met 26 jaar fulltime werk- en (project)managementervaring binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van diverse (deel)gemeentelijke onderdelen van de gemeente Rotterdam en de hieraan verbonden partijen, en binnen de gemeenten Etten-Leur, Hilversum, Westland en de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie.

Hier heeft hij met aantoonbaar succes (beleids)kaderstellende, ontwikkelende, implementerende, managende, coördinerende, begeleidende, ondersteunende, uitvoerende, samenstellende, toetsende, evaluerende, toezichthoudende, onderzoekende, controlerende (accountantscontrole, internal audit en verbijzonderde interne controle) als ook de (bij)sturende control- en adviesrollen vervuld.

Specifiek gericht op het vastgoed-/grondzaken heeft hij:

  • als controlerend gemeentelijk Registeraccountant geopereerd van onder meer de met het vastgoedbeheer gerelateerde gemeentelijke Rotterdamse diensten (zoals Gemeente Werken Rotterdam, Dienst Stedebouw & Volkshuisvesting – Stadsontwikkeling, Grondbedrijf Rotterdam, Gemeentelijke Woningbedrijf Rotterdam, Dienst Stedelijk Onderwijs, Parkeerbedrijf Rotterdam en Stadstoezicht),
  • als Senior business controller en Senior financial concerncontroller opgetreden van onder meer de cluster Stadsontwikkeling (= fysiek vastgoeddomein) van de gemeente Rotterdam en de gemeente Hilversum,
  • als Senior auditor/adviseur namens Concerncontrol van de gemeenten Etten-leur en Westland opgetreden m.b.t. de processen vastgoed, beheer en verhuur van parkeergarages en accommodaties, belastingen en heffingen op gronden en gebouwen.

Hierbij heeft hij aantoonbare kennis en werkervaring opgebouwd met:

  • het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, de (niet)financiële informatiebehoeften hieromtrent om te kunnen (bij)sturen en de interne en externe (tussentijdse) (subsidie)verantwoordingen daarover,
  • de gemeentelijke vastgoedbeleidskaders, de gemeentelijke vastgoedbeheer- en onderhoudsbeleid, verhuurbeleid, verzekeringsbeleid etc.,
  • de benodigde organisatie (verdeling van taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), de primaire en secundaire bedrijfsprocessen en de vereiste vastgoedbeheersystemen i.c.,
  • de gemeentelijke centrale vastgoedadministratie en de daarop aan te sluiten financiële (sub)administratie(s), woz-administratie, verzekeringenadministratie, BAG, Kadaster etc., en
  • de controle, internal audit en toezicht op het bovenstaande én de advisering hieromtrent.

Hij is ondernemend en proactief, resultaat- en oplossingsgericht, besluitvaardig en organisatiesensitief, heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef, sterk analytisch vermogen, goed overwogen oordeelsvermogen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, streeft naar een hoger kwaliteitsniveau op een overtuigende wijze, kan zowel zelfstandig als in teamverband goed (samen)werken en bezit over de juiste onderzoeks-, control(e)-, advies-, coachings-, coördinatie- en communicatievaardigheden op verschillende niveaus.

Verder is hij makkelijk in de omgang en maakt op heldere en realistische wijze duidelijk waar het probleem zit… en de oplossing! En werkt natuurlijk mee om deze uitdaging samen met uw organisatie binnen de gestelde deadlines te realiseren. Je vindt in hem een stevige, integere en verbindende (gespreks)partner, die uw organisatietaal spreekt, die vanuit een helikopterview oog heeft voor verschillende (tegengestelde) belangen en dat weet te vertalen naar kwalitatieve daden. Hij schuwt niet om de ‘handen uit de mouwen te steken’ en is dan ook zeer goed en breed inzetbaar.