Wij helpen u bij het professionaliseren van uw Gemeentelijk vastgoedbedrijf

Door ons uitgevoerde projecten

  • Op orde brengen van de gemeentelijke vastgoed- en grondportefeuille (Beleid, organisatie en Informatie): Gemeente Hilversum.
  • Samenvoegen van de vastgoedportefeuille vanwege ambtelijke fusies: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend.
  • Kostprijsdekkende huren maatschappelijke instellingen: Gemeente Oegstgeest.
  • Centraliseren vastgoedportefeuille en afstoten vastgoedportefeuille: Gemeente Den Helder.
  • Cursus vastgoed basis op orde: Buch Gemeentes.
  • Nota grondbeleid: Gemeente Zwijndrecht en Gemeente Hoorn.
  • Nota Plankosten en Bovenwijkse kosten: Gemeente Veldhoven.
  • Controlerend gemeentelijk registeraccountant van onder meer de met het vastgoedbeheer gerelateerde gemeentelijke Rotterdamse diensten (zoals Gemeente Werken Rotterdam, Dienst Stedebouw & Volkshuisvesting – Stadsontwikkeling, Grondbedrijf Rotterdam, Gemeentelijke Woningbedrijf Rotterdam, Dienst Stedelijk Onderwijs, Parkeerbedrijf Rotterdam en Stadstoezicht).
  • Senior business controller en Senior financial concerncontroller van onder meer de cluster Stadsontwikkeling (= fysiek vastgoeddomein) van de gemeente Rotterdam en de gemeente Hilversum.
  • Senior auditor/adviseur namens Concerncontrol van de gemeenten Etten-leur en Westland opgetreden m.b.t. de processen vastgoed, beheer en verhuur van parkeergarages en accommodaties, belastingen en heffingen op gronden en gebouwen.