Wij helpen u bij het professionaliseren van uw Gemeentelijk vastgoedbedrijf

Welkom bij Gemeentelijk Vastgoed in orde

Wij helpen uw gemeentelijke organisatie of gemeenschappelijke samenwerkingsverband van gemeenten om zelf als lerende organisatie op het vlak van gemeentelijk vastgoed “in control” te komen en te blijven, te beginnen met de “Basis op Orde”.

Wij zijn specialisten in het opzetten van een professioneel vastgoedbedrijf voor (samenwerkingsverbanden van) gemeentes.
Ook hebben wij jarenlang ervaring met het samenvoegen van vastgoed- en grondportefeuilles bij interne ambtelijke fusies, externe fusies, maar ook bij het aangaan van gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Onze specialisten hebben ervaring opgedaan bij tientallen (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Hierbij is in samenwerking met onze klanten een systematische aanpak ontwikkeld, die is gebaseerd op “good governance” en “best practices”.
Onze pragmatische en gestructureerde aanpak, die gericht is op 3 pijlers (vastgoed/grondbeleid, organisatiestructuur en informatiestromen), heeft zich keer op keer bewezen bij al onze klanten en wel met als eindresultaat dat op alle lagen van de organisatie:

Doel, kans en risicobewust sturing en beheersing wordt gegeven aan, en interne en externe verantwoording afgelegd kan worden over de vastgoed-/grondportefeuille, zodat de gemeentelijke doelen op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze mede bereikt worden door specifieke inzet van het ‘vastgoed- en grondportefeuille-instrument’.

Onze aanpak wordt specifiek afgestemd op uw organisatie en hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de vereiste minimale basiscomponenten om uw vastgoed/grond-organisatie(onderdeel) “in control” te krijgen en te laten blijven.

Natuurlijk hebben wij de reeds geboekte successen niet alleen bereikt! We hebben dit met onze kennis, ervaring en specialisme samen met onze klanten gedaan.